Hur lång bindningstid/uppsägningstid har jag med Tailsweep?

Du har ingen bindningstid eller uppsägningstid när du registrerar dig som partner med Tailsweep.
Vi föredrar dock att du hör att av dig i god tid till oss om du har tänkt att avsluta vårt samarbete.
Detta för att vi bl.a. kanske har kampanjer bokade på din blogg/sajt framöver som vi då måste flytta, annars riskerar vi att underleverera kampanjen gentemot vår kund.
Har du däremot skrivit ett avtal med oss finns en bindningstid och en uppsägningstid som framgår i vårt avtal.

Kan jag fakturera, kan jag ta utbetalning som lön?

Som Partner hos Tailsweep får du fakturera oss genom ditt företag eller via tjänster som FrilansFinans.
Runt den 20:e i varje månad kommer vi att skicka ett faktureringsunderlag till dig.

Utbetalning – Hur fungerar det?

Faktureringsunderlag skickas ut runt den 20:e i varje månad.
Det krävs dock först att man har kommit upp i ett minimum av 2 500 kr för att vi skall kunna göra en utbetalning.
Vid din allra första utbetalning kommer vi att maila dig och be om företagsuppgifter för utbetalning.

Hur accepterar/nekar jag kampanjer?

Som partner med Tailsweep kan du inte neka specifika annonser.
Vi kan välja bort dig i kampanjen i olika kategorier som bantning och spel.

Varför får jag inte betalt för alla mina avslutade kampanjer samtidigt?

För att Tailsweep skall kunna betala ut pengar till dig krävs det att vi först har fått betalt av vår kund för den specifika kampanjen.
Tailsweep skickar ut faktura till kund samtidigt som kampanjen startar men kund har sedan 30 dagar på sig att betala vilket gör att en kampanj kanske inte alltid betalas ut exakt samtidigt som den avslutas.
I vissa fall kommer det alltså bli så att du får betalt för en specifik kampanj först i slutet av en månad och att den då inte betalas ut till dig före månaden efteråt.

Fillers – Hur fungerar det?

Fillers är en av form av annonser som endast rullar då du inte har några premiumannonser.
Dessa är till för att det aldrig skall rulla tomt på dina annonsplaceringar.
Kampanjerna som rullar i våra fillerlösningar är inte lika specificerade som premiumannonser, men de väljs fortfarande enligt kategori, såsom Barn&Familj, Mode – Kvinna, Prylar&Teknik osv.

 

Vad betyder PI?

Page Impression (eng.) betyder sidvisning, och används också som ett mått på hur många sidvisningar en sajt har under en given tidsperiod, för att bestämma aktivitetsnivå eller storlek på sajten.

Hur beräknas PI?

Varje sidvisning registreras och läggs till det sammanlagda antalet visningar.

Vad betyder UB?

UB betyder Unika Besökare, och är ett mått på hur många enskilda besökare som en sajt har under en viss tidsperiod. Idag är det branschpraxis att ange antalet unika webbläsare, som ett mått på antalet unika besökare.

Hur beräknas UB?

Antalet unika besökare beräknas genom en rad olika metoder. När en person besöker en sajt räknas hon eller han som unik under en veckas tid.

Hur sker rapporteringen av statistik och besökstrafik?

Genom Tailsweep kan annonsören fortlöpande följa sin kampanj. All tillgänglig statistik går att bryta ner på varje enskild sajt. Det ger annonsören en möjlighet att se vilka sajter som har gett mest avkastning per investerad krona.

Tailsweep tillhandahåller följande statistik:

  • Antal sidvisningar (PI)
  • Antal klick
  • Antal unika besökare (UB)
  • CPM (Cost per mille)
  • CTR (Click through rate)

Vad betyder CPM?

CPM, Cost Per Mille, även känt som CPT, betyder kostnad per tusen visningar och anger kostnaden för tusen annonsexponeringar.

Vad betyder CPC?

CPC, Cost Per Click, betyder kostnad per klick, och anger hur mycket varje enskilt klick på en annons kostar. I dagsläget arbetar Tailsweep endast med CPM.

Vad betyder CTR?

CTR, Click Through Ratio, är ett mått som används för att få reda på förhållandet mellan antalet annonsvisningar och antalet annonsklick. Exempelvis: en annons som visas 100 gånger och klickas på 1 gång får ett CTR-värde på 1 procent.